DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK SEMPOZYUMU KONUŞMACILARI

Süleyman Soylu- T.C. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu- T.C. İçişleri Bakanı
21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları’nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı. 1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak” Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi. 2012 Yılında AK Parti’ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. Süleyman Soylu 67. Hükümet’te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır. 1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.
Zekeriya Birkan – T.C. Adalet Bakan Yardımcısı
Zekeriya Birkan – T.C. Adalet Bakan Yardımcısı
1 Ocak 1967’de Trabzon Çaykara’da doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Ayşe’dir. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Akademisinde 2 yıl öğrenim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi Kurucu Başkanlığının yanı sıra pek çok sivil toplum örgütünde görev aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına hukuk danışmanlığı görevlerinde bulundu. Bursa Barosu Başkanlığı yaptı. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti Bursa Milletvekilli olan Birkan, 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Orta düzeyde İngilizce bilen Birkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Mahmut Ak -İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Ak -İstanbul Üniversitesi Rektörü
1965, Tokat doğumlu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı fakültede Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. 1997 yılında “Aşık Mehmed ve Menazırü’l-avalim’i” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Ak, “Menazırü’l-avalim (Tahil-Metin)” konulu teziyle 1997 yılında Doktor unvanını aldı.
Av. Necati Ceylan - UHUB Genel Sekreteri
Av. Necati Ceylan - UHUB Genel Sekreteri
1946, Bolu doğumlu. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1973 yılından beri serbest avukatlık yapmakta. 1977-1979 yılları arasında Millet Partisi Başkanlığı, 1988 – 2000 yılları arasında Hukukçular Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. 1996 ve 2000 yıllarında İstanbul Barosu Çağrı Avukatlar Grubu Adayı oldu. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ile Araştırma ve Kültür Vakfının Başkanlığını yaptı. Birçok dernek ve vakıfta üyeliği bulunan Ceylan, hâlen Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.
Prof. Dr. Muharrem Kılıç – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muharrem Kılıç – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Hukuk öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2011 yılında profesörlük kadrosuna atanan Dr. KILIÇ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‘Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi’ Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ‘Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi’, ‘Karşılaştırmalı Hukuk Kuramı’, ‘Hukuk Metodolojisi’ ve ‘İnsan Hakları Hukuku’ konuları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Akademik ilgisi doğrultusunda çok sayıda bilimsel yayınları ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Prof. Dr. Muharrem KILIÇ, halen Türkiye Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş - Polis Akademisi Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş - Polis Akademisi Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, 1977 Ankara doğumludur. Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. Siyaset bilimi alanında yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını ise Ankara Üniversitesinde tamamlamıştır. 2010 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2002’den bu yana, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adını alan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde çalışmaktadır. Üniversitedeki görevine ek olarak 2014-2018 yılları arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yayımlanmış altı kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. Kasım 2018’de Polis Akademisi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Prof. Dr. Kudret Bülbül - Yıldırım Beyazıt Ü. SBF Dekanı
Prof. Dr. Kudret Bülbül - Yıldırım Beyazıt Ü. SBF Dekanı
1970 Konya doğumlu. 1991’de İstanbul Üniversitesi, SBF’den mezun oldu. Bir Siyasal Düşünür Olarak Prens Said Halim Paşa isimli çalışması ile yine aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını Küreselleşme, Kültür ve Siyaset: Türk Düşünsel ve Siyasal Yaşamında Küreselleşme Yaklaşımları tezi ile, Ankara Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi Anabilim dalında, 2004’de tamamladı. 2007’de Doçent oldu. 1995 yılında bir yıl akademik amaçlı olarak Londra’da kalan Bülbül, 2000-2002 yılları arasında ABD’de, University of Kansas’da “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu. 1993-2010 yıllarında Kırıkkale ve Ankara Üniversitelerinde görev aldı. Bülbül, bürokraside, 2010-2017 yılları arasında, dört yıla yakın Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı/Vekili, üç yıla yakın Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, son olarak kısa bir dönem Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Halen Yıldırım Beyazıt Ü. SBF Dekanı olarak görev yürütmektedir. Öğrencilik ve mesleki yaşamı boyunca çok sayıda sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarında aktif rol alan Bülbül, küreselleşme, özgürlük, kimlik, aidiyet, gençlik, bürokrasi ve Meşrutiyet dönemi Türk siyasal düşüncesi üzerine akademik çalışmalar yürütmektedir. Yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Görev aldığı bürokratik pozisyonlarda ise Türkiye’de özgürlük ve eşitlik dengesinin sağlanması, demokrasi ve özgürlük çıtasının yükseltilmesi, Türkiye’nin diasporasının güçlendirilmesi, soydaş ve akraba topluluklarla kaybolan ilişkilerin yeniden tesisi, ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere destek olunması, bölgesel ve küresel barışa katkı sunulması gibi çalışmalara odaklanmıştır.
Dr. Levent Korkut – Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Levent Korkut – Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Amerika’da Chicago Üniversitesi “Student-at-Large” programına devam etti. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamladı. 1992-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Departmanı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında Yrd. Doçent oldu. Çeşitli uluslararası projelerde uzman olarak çalışan Levent Korkut, Hacettepe Üniversitesi’nde insan hakları hukuku konusunda ders vermektedir. Levent Korkut, 2004 – 2006 tarihleri arasında Uluslararasi Başkanlığı yaptı. Uluslararası Af Örgütü Uluslararası Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürüyor. Korkut ayrıca İHOP Yönetim Kurulu üyesidir. Levent Korkut aynı zamanda Medipol Üniversitesi öğretim üyesidir. Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut, 2012’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun bünyesinde kurulan İnsan Hakları Kurulu’na atandı. Levent Korkut’un insan hakları, ayrımcılık, eşitlik vb. konularda pek çok makalesi ve çevirisi de bulunmaktadır.
Prof. Dr. Tanel Demirel – Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tanel Demirel – Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tanel Demirel 1968 Fatsa doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirel, yüksek lisansını University of Newcastle Upon Tyne’de, doktorasını ise Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Demirel, aynı zamanda Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Prof. Dr. Atilla Yayla – Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Atilla Yayla – Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kırşehir’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden lisans (1980), yüksek lisans (1982) ve doktora derecelerini (1986) alıp Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Plato Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyeliği yapmıştır (1986-2012). Profesör Yayla halen İstanbul Medipol Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. TDV, TSID, Mont Pelerin Cemiyeti gibi kurumlarda üyelikleri bulunan Yayla aynı zamanda Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurucularından olup bu topluluğun yönetim kurulu başkanlığını 2009 yılına kadar yü­rütmüştür. York Town Internet University ve Center of New Europe üye­si olan Yayla Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde birkaç defa farklı üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Atilla Yayla’nın çeşitli gazete ve dergilerde düzenli olarak yazıları yayınlanmaktadır.
Prof. Dr. Birol Akgün – Maarif Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Birol Akgün – Maarif Vakfı Başkanı
Siyaset bilimci, profesör, akademisyen, araştırmacı yazar, STK yöneticisi, Maarif Vakfı Başkanı. 25 Mart 1968, Soma / Manisa doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini ilçesinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü (1993) bitirdi. 1994 yılında Milli Eğitim Bakanlığı adına resmi burslu statüde Yüksek Lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Burada Case Western Reserve Üniversitesi (Cleveland, Ohio) Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisans (1996) ve Doktora derecesini (2000) aldı. Dönüşte Selçuk Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde göreve başlayan Akgün 2001 yılında Yrd. Doç., 2004 yılında Doçent ve 2009 yılında Prof. oldu.
Yusuf Özhan - TRT Uluslararası Dijital Haber Koordinatörü
Yusuf Özhan - TRT Uluslararası Dijital Haber Koordinatörü
1986 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimi İstanbul’da, lise öğrenimini ise Bahreyn’de tamamladı. 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. Georgetown Üniversitesi’nde İletişim, Kültür ve Teknoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2010-12 yılları arasında yeni medya araçlarının siyasal iletişimdeki rolü üzerine yüksek lisans düzeyinde araştırmalar gerçekleştirdi. ABD’de bulunduğu süre içinde, Türk-Amerikan ilişkileri, Basra Körfezi ve Suriye İç Savaşı hakkında araştırma asistanlığı yaptı. Kaleme aldığı yorum ve analizler çeşitli mecralarda yer buldu. 2012-14 arasında Star Gazetesi’nde dış politika editörlüğü yapan Özhan, 2014-16 yılları arasında TRT World Online Direktörlüğü görevini üstlendi. Hali hazırda ESMEDYA Digital Grup Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışan Özhan, Marmara Üniversitesi’nde yeni medya araçlarının çatışma ve kriz haberciliğinde kullanımı üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
Prof. Dr. Ömer Çaha - Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer Çaha - Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi
Şair, siyaset bilimci. 1964, Erciş / Van doğumlu. 1989 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1993 yılında Bilkent üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında doktora, 1996 yılında da aynı alanda doçentlik unvanını aldı. 1990-92 yılları arasında Başbakanlıkta uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 1992 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev aldı. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1999 yılına kadar burada bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2001 yılında kısa bir süre Harvard Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Çaha’nın sivil toplum, demokrasi, Türkiye’nin siyasal yapısı, kadın hareketi, küreselleşme, devlet gibi konularda çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.
Prof. Dr. Yusuf Şahin - Aksaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Şahin - Aksaray Üniversitesi Rektörü
1971 yılında Giresun’da doğdu. İlkokulu Ülper Köyü İlköğretim Okulunda (1982), orta ve lise eğitimini Giresun İmam Hatip Lisesi’nde (1986/1990); lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (1994), yüksek lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (1998), doktora öğrenimini de Ankara Üniversitesi’nde (2002) tamamladı; 2006 yılında doçent, 2011’de profesör oldu. Halen, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü görevini ifa etmektedir. Şahin, Kentleşme Politikası, Çevre Politikası, Mahalli İdareler, Kent ve Bölge Plânlaması gibi derslere girmektedir. Şahin’in altı telif, dört çeviri kitabı; yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde telif ve tercüme makalesi ile gazete ve dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanmış, ayrıca, TÜBİTAK ve diğer kurumlarca yapılan projelerde yer almıştır. Şahin, ayrıca, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik oluşturulan “Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu”nunda görev almıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Dr. Murat Yılmaz - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi
Dr. Murat Yılmaz - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi
Yılmaz siyasi ve sosyal konularda çalışmalar yapmaktadır. Halen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesidir.
Av. Reşat Petek – Avukat
Av. Reşat Petek – Avukat
Hukukçu, savcı, siyasetçi, milletvekili. 1955, Burdur doğumlu. İlkokulu köyünde okudu. Burdur İmam-Hatip Okulunda yedi yıl lise tahsili yaptıktan sonra, Burdur Lisesi son sınıfında bir yıl daha okuyarak liseyi ikincilikle bitirip üniversiteye girmeye hak kazandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra hakim adaylığı, cumhuriyet savcı yardımcılığı, cumhuriyet savcılığı ve cumhuriyet başsavcılığı görevlerinde bulundu. Dokuz ayrı il ve ilçede görev yaptı. 28 Şubat Darbe sürecinde Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı iken, başörtülü öğrencileri üniversiteye almayan Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı haklarında “kanunsuz emir vererek eğitim özgürlüğünü engellemek” suçundan soruşturma yaparak ilk defa kamu davası açmasıyla kamu oyunda tanındı. Açtığı bu dava sebebiyle, hak ve hukuk tanımayanların tepkilerine hedef olurken, insan hak ve hürriyetlerine saygılı her kesimden destek gördü. Düzenlediği iddianame evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa ve kanunlara uygun olduğu için, 28 Şubat sürecinde hakkında açılan tüm soruşturmalar sonuçsuz kaldı. Mesleki tanımlama yönünden “Birinci Sınıf Cumhuriyet Savcısı” iken 1999 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Ak Parti’den 25. ve 26. Dönem Burdur Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Talat Canbolat – Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Talat Canbolat – Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Talat CANBOLAT, 1966 yılında Tufanbeyli/ADANA doğmuştur. İlkokulu Doğanbeyli’de, Ortaokulu Saimbeyli’de tamamlamıştır. Gölcük’te başladığı lise eğitimini Mersin Dumlupınar Lisesinde tamamlamıştır. 1985 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1992 yılında yüksek lisans, 1998 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2000 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2008 yılında doçent, 2013 yılında da profesör kadrosuna atanmıştır. 16 Mayıs 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Evli olup 3 çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Metin Aksoy – Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Aksoy – Selçuk Üniversitesi Rektörü
Metin Aksoy 1980 yılında Yozgat’ta doğdu. İlkokul eğitimini Vasfıbey mahallesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile Dinçerler Lisesi’nde tamamladı. 1999’da Avusturya Viyana Üniversitesi’nde başladığı Siyaset Bilimi Bölümü’nü 2003’de tamamladı. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Irak’ın Stratejik ve Bölgesel Önemi’’ konulu çalışması ile yüksek lisans, “1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri’’ konulu çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. 2007’de “Yrd. Doç. Dr.” olarak görevine başladı ve 2013’de “Doç. Dr. unvanını aldı. 2018 yılında Profesör olan Aksoy, Haziran 2020 itibariyle Selçuk Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaya başlamıştır.
Doç. Dr. Murat Yeşiltaş - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Murat Yeşiltaş - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Murat Yeşiltaş lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. 2012 yılında ise Türkiye’yi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye’de Ordu adlı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doktora derecesini almıştır. Murat Yeşiltaş 2008-2009 yılları arasında Lancaster Üniversitesi Avrupa Çalışmalar ve Uluslararası Politika bölümlerinde misafir araştırmacı, 2010-2011 yılları arasında ise Virginia Teknik Eyalet Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Son çalışmaları arasında Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar (edit) (koç Ünivesitesi Yayınları, 2015) Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye’de Ordu (Kadim, 2016), Non-State Military Actors in the Middle East: Geopolitics,Strategy and Ideology (edit) (Palgrave McMillan,2017); When Strategy Collapse: The Failure of the PKK’s Urban Terrorist Campaing (SETA Publishing 2018); Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler: Terör Örgütleri, Milisler ve Vekil Güçler, (SETA Yayınları, 2019) yer almaktadır. Halen Ankara Sosyal bilimler Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Berdal Aral - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Berdal Aral - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi
1963 Tarsus doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (1985). “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” (Eleştirel Hukuk Açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum) başlıklı çalışmasıyla Glasgow Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (1994). Verdiği dersler ve diğer çalışmaları, özellikle uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yoğunlaşmıştır. Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı (1999) ve Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar (2010) adlı kitaplarının yanı sıra, hem yukarıda sözü edilen konularda hem de Türkiye’nin dış politikası alanında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış makaleleri vardır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Çağrı Erhan – İstanbul Altınbaş Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Çağrı Erhan – İstanbul Altınbaş Üniversitesi Rektörü
1972’de İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993’te mezun oldu. 1996’da aynı bölümde yüksek lisansını, 2000’de de Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 1994’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih kürsüsünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik meslek hayatına, aynı fakültede öğretim Öğretim Görevlisi (2000-2002), Yardımcı Doçent (2002-2003), Doçent (2003-2009) ve Profesör olarak (2009-2015) devam etti. Haziran 2015’te İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Prof. Dr. Erhan, Uluslararası İlişkiler ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), Türk Askeri Tarih Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Yazıcılığı Milli Komitesi, Avrupa Konseyi (Council of Europe) Tarih Eğitim Projeleri Editörler Kurulu, Uluslararası Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi gibi kuruluşlarda muhtelif makamlarda bulunmuş / bulunmaktadır.
Prof. Dr. Faruk Bilir - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Faruk Bilir - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
Faruk Bilir 1971 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Ana Bilim Dalından mezun olmuş ve sırayla lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini derece ile tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. 2001-2008 yılları arasında yardımcı doçent, 2008-2013 yılları arasında doçent ve 2013-2014 profesör unvanlarıyla görev yapmıştır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalında 2006-2013 yılları arasında Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcılığı, 2011-2013 yılları arasında Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2014-2015 yılları arasında Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde I. Hukuk Müşavirliği görevini vekaleten yürütmüştür. Yazar, sayın Cumhurbaşkanı tarafından 15 Aralık 2016 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi ve 30 Ocak 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı olarak seçilmiştir.
Prof. Dr. Yavuz Atar - Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili
Prof. Dr. Yavuz Atar - Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili
1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yavuz Atar, aynı yıl Selçuk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında doktorasını tamamladı. Bu süreçte Leicester Üniversitesi’nde “Anayasal Değişme ve Anayasa Yapımı” konusunda araştırmalar yaptı. 1995 yılında doçent, 2004 yılında ise profesör unvanı aldı. Selçuk Üniversitesi Hukuk fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku kürsüsünde dersler verdi. Aynı üniversitede birçok idari görevde bulundu. 2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu üyeliği, 2011’den günümüze kadar ise Kırgızistan Manas Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. 2007 yılında oluşturulan Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki, Anayasa Bilim Komisyonu üyeliğinde bulundu. 2010 yılında YÖK üyesi olarak atanan Atar, 2014-2016 yılları arasında YÖK Başkan vekili olarak atanmıştır.2016 yılında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan Anayasa Çalışma Komisyonları üyeliği yaptı. 2016-2017 döneminde Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışan Yavuz Atar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.
Av. Mehmet Uçum - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili
Av. Mehmet Uçum - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili
19 Mayıs 1965 Kars doğumlu. Evli. Bir çocukları var. 1982 yılında üniversite eğitimi için Kars’tan İstanbul’a geçti. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yabancı dili İngilizce. Yirmi yedi yıl İstanbul’da serbest avukat olarak çalıştı. Ağırlıklı çalışma alanı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku oldu. Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Haklar ve Politik Anayasa Hukuku alanında çalışmalar yürüttü. Tesev’in Anayasa İzleme Raporlarının yazarları arasındadır. Tesev’in demokratikleşme programında yer alan çeşitli çalışmalarda danışmanlık ve hakemlik yaptı (2010-2014). 2015 yılı Şubat ayında kurulan Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinin (PODEM) kurucu başkanlığını yaptı. 25. Dönem Kars Ak Parti Milletvekilliği görevinde bulundu. Halen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanıdır.
Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez – Anayasa Mahkemesi Üyesi
Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez – Anayasa Mahkemesi Üyesi
10/12/1970 tarihinde Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çaykara’da okumuştur. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2005 yılında hukuk doçenti unvanını almıştır. 2010 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde anayasa hukuku, idare hukuku ve insan hakları alanlarında dersler vermiştir. 2010 ile 2012 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı görevinde bulunmuştur. 2012 ile 2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi rektör yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 ile 2016 yılları arasında ise Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini vekâleten yürütmüştür. 2012 ile 2016 yılları arasında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliği, 2012 ile 2015 yılları arasında ise Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından bu yana Türkiye Bilimler Akademisinde Asosye Üye’dir. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 25/8/2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.
Prof. Dr. Haluk Alkan – İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Haluk Alkan – İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında lisans, 1995 yılında yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi aldı. Doktorasını 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2005 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında Doçent, 2010 yılında Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında Profesör oldu. Daha önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde görev yapan Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Fakülte Dekanı olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Alkan, siyaset bilimi, karşılaştırmalı siyaset, Türk siyasal hayatı konularında çalışmaktadır. 2003 yılında Türkiye’nin Strateji Öncelikleri Açısından Türk Cumhuriyetleri konulu proje yöneticiliği kapsamında Kazakistan ve Kırgızistan’da alan çalışması yürütmüş ve 2007 yılında ABD’de Indiana Üniversitesi’nde (IUPUI) akademik çalışmalarda bulunmuştur.
Dr. İlyas Fırat Cengiz – Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. İlyas Fırat Cengiz – Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi
1985 Tokat/Başçiftlik doğumlu. 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. University of Exeter Hukuk Okulu’nda Karşılaştırmalı Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini 2011 yılında, University of East Anglia Hukuk Okulu’nda “‘Terörist İfadelere’ Yasal Bir Cevap: Bölgesel ve Uluslararası Standartlar Işığında Türk Hukukunun Değerlendirmesi” başlıklı tez ile doktora eğitimini 2016 yılında tamamladı. 2017-2018 tarihlerinde Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku A.B.D. araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Halen Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Av. Hüseyin Kaya - Avukat
Av. Hüseyin Kaya - Avukat
Hüseyin Kaya (01.01.1970 Rize/Çayeli )Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukuk alanında yayınlamış kitapları bulunmakta. Türkiye’nin bir çok ilinde seminerler verdi.Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı olan Hüseyin Kaya serbest avukatlık yanında insan hakları aktivisti olarak çalışmalar yapmaktadır.
Av. Mehmet Alagöz - 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı
Av. Mehmet Alagöz - 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı
1974 yılında Bingöl ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bingöl’de tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup orta derecede İngilizce, Arapça ve Zazaca bilmektedir.

28 Şubat davası, Yasin Börü Davası, Mavi Marmara davası, Balyoz davası gibi kamuoyunda bilinen pek çok davada görev alan Mehmet Alagöz 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra müdahil vekili olarak bu davalarda aktif görev almıştır. İnsan Hakları alanındaki faaliyetlerinden ötürü Mazlum Der tarafından 2013 yılında yılın Hukukçusu seçilerek Aydın Durmuş Hukuk ödülüne layık görülmüştür.

AHİT-DER ve Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Yönetim Kurulu üyesidir. Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Hukukçular Derneği, Mazlum Der ve BİNDAV üyesidir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Hakları alanında faaliyet göstermekte olup özellikle Cezaevlerinde yaşanan problemler ve 28 Şubat mağduriyetlerinin giderilmesi hususlarında aktif görev icra etmektedir. Halen 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanlığını yürütmektedir.

Av. Muhammet Aydın - Avukat
Av. Muhammet Aydın - Avukat
1992 yılında Trabzon’da doğdu.
2015 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
2015 yılında Ankara Barosu’nda avukatlık stajına başladı.
2016 yılında Ankara Barosu’ndan avukatlık ruhsatını aldı.
Selçuk Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmaktadır.
İngilizce bilmektedir.
Av. Cavit Tatlı - Hukukçular Derneği Başkanı
Av. Cavit Tatlı - Hukukçular Derneği Başkanı
1976 yılında Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu, ilk orta ve lise öğrenimini Kargı da tamamladı.
1995 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinde Üniversite hayatına başlayıp 2000 yılında mezun oldu, 2001 yılından itibaren Tatlı Hukuk bürosunu kurup serbest avukatlık yapmaya başladı.

2010 yılında HUKUKÇULAR Derneği’n de görev almaya başlayıp 2011 yılında Hukukçular Derneği Genel Başkanı oldu ve halen devam etmektedir.

Çeşitli Gazete ve Dergilerde makale yazmakta.